Styrelsen 2022

Ordförande Mats Björklund

Vice ordförande Christina Svensdotter Andersson

Kassör Sara Hall

Sekreterare Gunilla Restin

Ledamöter

Annika Karlsson

Catharina Björklund

Jenny Gunnarsson

Emma Högemark

Susanne Nyberg

Frida Carlsson

Johanna Overland Leandersson

Suppleanter

Angela Graf

Lisbeth Andersson

Hanna Tullock

Katarina Johansson

Valberedning

Lotta Stockhem

Är du intresserad av att sitta i vår styrelse nästa år? Kontakta Lotta S på 070-696 79 57

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close