Ridhuskort

Avgiften räknas från den förste till den siste i varje månad och betalas i förskott via Bankgiro: 625-2860 

Förteckning över aktuella ridhuskort finns vid ingången till ridhuset och i stallet

Priser för medlemmar (Enskild/ Familj)

Helår: 1500 kr/ 1800 kr

Halvår: 950 kr/ 1100 kr

Kvartal: 600 kr/ 750 kr

Månad: 250 kr/ 350 kr

Priser för dig INTE är medlem (Enskild/ Familj)

Helår: 1900 kr/ 2200 kr

Halvår: 1150 kr/ 1300 kr

Kvartal: 750 kr/ 900 kr

Månad: 300 kr/ 400 kr

Familj gäller för alla som är skrivna på samma adress, dispens kan lämnas av ordförande/styrelse. (t ex för barn med dubbla boende, tränare mm)

Avgift för bokning av ridhus/grusbana  

Pris för dig MED Ridhuskort: 

Lilla ridhuset : 75 Kr / timme 

Stora ridhuset: 100 Kr / timme 

Stora grusbanan 

Hela banan: 100 Kr / timme 

Pris för dig UTAN Ridhuskort: 

Lilla ridhuset : 125 Kr / timme 

Stora ridhuset: 150 Kr / timme 

Stora grusbanan 

Hela banan: 150 Kr / timme 

Ridning på anläggningen utan ridhuskort 100 Kr  

Innehavare av ridhuskort och privat-installningar på ERF rider fritt. 

BOKNING:  

Bokning och avbokning av ridhus görs via sms till Johanna Overland, 070-7485599.

Bokning av ridhus ska göras minst 8 dagar i förväg 

Eventuell avbokning ska göras senast 5 dagar före bokad tid

BETALNING: 

Betalning sker via Swish nr 123 050 98 28 – skicka skärmbild på betalningen till Johanna, 070-7485599 (glöm inte att skriva vem betalningen är ifrån i sms’et). 

Observera!  

Vid ridning med fler än två (2) deltagare + instruktör räknas detta som organiserad träning. Detta gäller även vid Löshoppning. 

Innan bokning av ridhus så ska planerad träning godkännas av ridskolechef. 

Priser och Avgifter vid organiserad träning

  • Förutom bokningsavgiften så tillkommer anläggningsavgift på 75 kr per ryttare som ej har ridhuskort.  
  • Har man ridhuskort så är den avgiften 0 Kr 

Regler vid ridning med ridhuskort

Hjälm ska alltid användas vid ridning och hästhantering så som t.ex longering och tömkörning.

Vill du longera/ tömköra på volt ska detta göras i gröna ridhuset. Är andra i ridhuset så görs detta i samråd med övriga i ridhuset.

Är det andra i ridhuset som inte vill att man longerar (dels för att det tar stor plats men ofta också en säkerhetsrisk med ridande hästar och en longerlina/ häst i änden av linan) måste man respektera detta.

Viktigt är att alla tar hänsyn vid all ridning i ridhuset och följer de regler som finns för självständig ridning. Tex:

¤ Håll till höger

¤ Halt i mitten av volterna

¤ Högst tempo på spåret

¤ Visa hänsyn

Används kavaletti får max 6 st. användas och då på lämpliga ställen som ej hindrar övriga ridande.

Allmänna regler vid ridning i ridhus/paddock:

  • Alla mockar efter sig
  • Hjälm skall bäras vid all ridning.
  • Vid snöras eller blåst har lektionsryttarna företräde till det nya ridhuset även om lektionerna är bokade i det gamla.

Minderårig person får ej vistas i stallet eller till häst på anläggningen efter det att stallet har stängt klockan 22:00 utan ansvarig myndig persons närvaro. Det får inte heller ske någon ridning på anläggningen efter klockan 22:00.

Minderårig får ej vistas i stallet utan myndig persons närvaro om inte ERF har personal på plats.

Ej heller får minderårig person till häst hoppa utan att en ansvarig myndig person närvarar. Särskilt tillstånd kan fås av ERF:s styrelse i samråd med vårdnadshavare. Trots tillstånd från ERF:s styrelse fråntar denne sig allt ansvar.

All ridning inom anläggningen förutom ridhus/paddock ska ske i skritt och med gott omdöme för andra.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close